ADVISORY

IDENTITY LIFECYCLE DESIGN

Ontwerpen van automatische rechtentoekenning voor medewerkers, klanten en businesspartners zoals studenten. Bij instroom, doorstroom en uitstroom worden rechten automatisch toegekend of ontnomen.

 • null
  Uw organisatie en businessprocessen als startpunt, geen uitgebreide theoretische exercities
 • null
  Self Service-aanvraag, Approval- en Certification-mogelijkheden
 • null
  Integratie met bron- en doelsystemen

Wat het oplevert
Centraal gecontroleerde en actuele toegangsrechten voor Cloud- en Enterprise-applicaties, support en enthousiasme binnen de organisatie.

 

 

IDENTITY MANAGEMENT DESIGN

Hoe zorg je ervoor dat iemand die uit dienst gaat automatisch geen toegang meer heeft tot applicaties?

 • null
  Ontwerpen van geautomatiseerde Identity Management
 • null
  Afdwingen van functiescheiding (SoD)
 • null
  Integratie met bron- en doelsystemen
 • null
  Self Service, Approval- en Certification-processen

Wat het oplevert

Nieuwe businessinitiatieven kunnen snel, maar veilig, worden uitgerold. Centraal inzicht en controle over toegangsrechten in de gehele organisatie, voor alle gewenste applicaties.

 

ACCESS MANAGEMENT DESIGN

Op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier de correcte identiteit van een medewerker, klant of andere businesspartner vaststellen voor Cloud-, Mobile- en Enterprise-applicaties.

 • null
  High Performance 24/7 Access Management voor businesspartners en klanten met hoge volumes
 • null
  Single Sign-On en authenticatie via externe partijen als DigiD en Facebook
 • null
  Integratie met directories, zoals Microsoft AD

Wat het oplevert
Veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegang. Controle en compliance door centraal gecontroleerde toegang.

 

 

COMPLIANCY DESIGN

Betrouwbare en actuele administratie voor de controle op identiteiten en toegangsrechten.

 • null
  Uitstekend uitgangspunt voor General Data Protection Regulation (GDPR)
 • null
  De werkwijze van de organisatie als startpunt; dit zorgt voor enthousiasme en draagvlak
 • null
  Gebruiksvriendelijke Self Service en Approval-processen

Wat het oplevert

100% Audit Trail en Certification-mogelijkheden vanuit één centrale administratie. Eenvoudig inzicht en rapportage van toegangsrechten en identiteiten.