Fuselogic biedt een breed scala aan Identity Governance, Lifecycle Management en Authenticatie oplossingen op basis van Oracle Identity & Access Management.

Compliancy & controle
Samen met de klant zorgen we ervoor dat de organisatie werkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving zoals GDPR en AVG. Zodat de organisatie compliant is en voldoet aan de eisen van de toezichthouders.

Onze Aanpak
Ons startpunt is altijd uw organisatie en businessprocessen. Dat levert herkenbaarheid, enthousiasme en draagvlak binnen de organisatie op.

In onze oplossingen focussen we op een pragmatische aanpak. Wij (her)kennen de valkuilen en mogelijkheden en delen best practices met de klant. Hierbij kunnen we terugvallen op onze jarenlange specialistische ervaring en kennis

 

ADVISORY

IDENTITY LIFECYCLE DESIGN


Ontwerpen van automatische rechtentoekenning voor medewerkers, klanten en businesspartners zoals studenten. Met automatische rechtentoekenning en -ontneming bij instroom, doorstroom en uitstroom.

 • null
  Uw organisatie en businessprocessen als startpunt, geen uitgebreide theoretische exercities
 • null
  Self Service-aanvraag, Approval- en Certification-mogelijkheden
 • null
  Integratie met bron- en doelsystemen

Wat het oplevert
Centraal gecontroleerde en actuele toegangsrechten voor Cloud- en Enterprise-applicaties, support en enthousiasme binnen de organisatie.

 

 

IDENTITY MANAGEMENT DESIGN


Hoe zorg je ervoor dat iemand die uit dienst gaat automatisch geen toegang meer heeft tot applicaties?

 • null
  Ontwerpen van geautomatiseerde Identity Management
 • null
  Afdwingen van functiescheiding (SoD)
 • null
  Integratie met bron- en doelsystemen
 • null
  Self Service, Approval- en Certification-processen

Wat het oplevert

Nieuwe businessinitiatieven kunnen snel, maar veilig, worden uitgerold. Centraal inzicht en controle over toegangsrechten in de gehele organisatie, voor alle gewenste applicaties.

 

ACCESS MANAGEMENT DESIGN


Op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier de correcte identiteit van een medewerker, klant of andere businesspartner vaststellen voor Cloud-, Mobile- en Enterprise-applicaties.

 • null
  High Performance 24/7 Access Management voor businesspartners en klanten met hoge volumes
 • null
  Single Sign-On en authenticatie via externe partijen als DigiD en Facebook
 • null
  Integratie met directories, zoals Microsoft AD

Wat het oplevert
Veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke toegang. Controle en compliance door centraal gecontroleerde toegang.

 

 

COMPLIANCY DESIGN


Betrouwbare en actuele administratie voor de controle op identiteiten en toegangsrechten.

 • null
  Uitstekend uitgangspunt voor General Data Protection Regulation (GDPR)
 • null
  De werkwijze van de organisatie als startpunt; dit zorgt voor enthousiasme en draagvlak
 • null
  Gebruiksvriendelijke Self Service en Approval-processen

Wat het oplevert

100% Audit Trail en Certification-mogelijkheden vanuit één centrale administratie. Eenvoudig inzicht en rapportage van toegangsrechten en identiteiten.

 

IMPLEMENTATION

READYTOUSE ID LIFECYCLE


Geautomatiseerde Identity Lifecycle voor medewerkers, klanten en andere businesspartners op basis van uw organisatie en businessprocessen.

 • null
  Best practices voor middelgrote organisaties voor Cloud- en Enterprise-applicaties
 • null
  Automatische toegangsrechten op basis van uw organisatie en businessprocessen, dus géén uitgebreide theoretisch exercities met rollenmodellen
 • null
  Gebruiksvriendelijke Self Service-aanvraag, Approval- en Certification-mogelijkheden
 • Download de whitepaper over onze aanpak

Wat het oplevert

100% Audit Trail en Certification-mogelijkheden vanuit één centrale administratie. Eenvoudig inzicht en rapportage van toegangsrechten en identiteiten.

 

 

ACCESS MANAGEMENT


Op een gebruiksvriendelijke wijze de correcte identiteit van een medewerker, klant of businesspartner vaststellen.

 • null
  Authenticatie
 • null
  Single Sign-On
 • null
  Integratie met extern authenticatiepartijen, zoals DigiD of Facebook

Wat het oplevert

Veilige en gebruiksvriendelijke toegang voor medewerker, klant of businesspartner. Audit Trail, controle en compliance.

 

IDENTITY CLOUD SERVICE


Snel en gecontroleerd toegang tot Cloud-applicaties als Office 365, Salesforce en Dropbox.

 • null
  Access Management en SSO in de Cloud voor medewerkers, klanten en business partners
 • null
  Maakt gebruik van open standards, zoals OpenID, OAuth, SAML en SCIM
 • null
  Eenvoudige Identity Administration voor Cloud-, Mobile- en Enterprise-applicaties

Wat het oplevert

Nieuwe businessinitiatieven worden snel, maar veilig, uitgerold. Eén centrale Identity Administration voor compliance en controle.

 

 

 

IDENTITY MANAGEMENT


Controle over de Identity Lifecycle met in-, door- en uitstroom. Hoe zorg je ervoor dat iemand die niet meer in dienst is geen toegangsrechten meer heeft?

 • null
  Inrichten van geautomatiseerde ID Lifecycle
 • null
  Afdwingen van functiescheiding (SoD)
 • null
  Self Service- en Approval-processen
 • null
  Certification

Wat het oplevert

Nieuwe businessinitiatieven worden snel, maar veilig, uitgerold. Centraal inzicht en controle over toegangsrechten in de gehele organisatie, voor alle gewenste applicaties.

 

IMPROVEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT & SUPPORT


Het up-to-date en operationeel houden van de Identity & Access Management (IAM).

Wat we bieden
Het onderhouden van de code en configuratie van IAM-componenten. Wijzigingen als gevolg van zakelijke keuzes of incidenten worden opgepakt, met impactanalyses volgens vastgelegde afspraken.

Wat het oplevert
Continuïteit en borging van kennis en ervaring op IAM-systemen.

 

 

MASTERCLASS & TRAINING


Snel een goed inzicht krijgen in de Oracle-producten voor IAM.

Wat we bieden
Een Oracle IAM-opleiding of masterclass gericht op de specifieke vraag en behoefte van de klant.

Wat het oplevert
Inzicht in de mogelijkheden van de Oracle IAM-producten, zodat deze op de juiste wijze ingezet worden.

AUTOMATION/CONTINUOUS INTEGRATION


Gecontroleerd een wijziging doorvoeren vanuit de IAM-ontwikkelomgeving naar de IAM-productieomgeving.

Wat we bieden
Een ontwikkelproces en -straat voor een geautomatiseerde lifecycle voor IAM-software. Nigtly builds, automatische installatie en automatisch testen.

Wat het oplevert
Gecontroleerde voortbrenging van IAM-softwarecomponenten. Versiebeheer, eenvoudig software uitgerollen in een omgeving.

 

 

SECOND OPINION


Advies van een onafhankelijke derde partij bij een implementatietraject of de voorbereiding daarvan.

Wat we bieden
Review van documenten of een installatie en advies. Het kan gaan om advies over de aanpak (architectuur enof project) of specifieke maatregelen voor een betere performance.

Wat het oplevert  
Inzicht in en advies over hoe een IAM-traject het beste kan worden vervolgd.