Plan een call
Plan een call

Privacy statement

Bescherming van jouw privacy

FuseLogic B.V. (“FuseLogic”, “we/ wij” of “ons”) respecteert jouw privacy en zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt. Privacybeleid kan gecompliceerd zijn. Wij hebben geprobeerd om ons beleid zo duidelijk mogelijk te maken. Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens hanteren wij de volgende privacy principes:

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de levering van producten en diensten aan jou;

 • Wij doen dit op veilige wijze en slaan de gegevens beveiligd op;

 • Wij zijn hierover eerlijk & transparant;

 • Wij respecteren jouw vertrouwen;

 • Wij verkopen jouw persoonsgegeven nooit door;

 • Wij houden je geïnformeerd;

 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid;

 • Wij zorgen dat je zoveel mogelijk de controle behoudt.

In dit beleid lichten wij deze principes toe. Door jouw persoonsgegevens met FuseLogic te delen en door onze websites en producten te blijven gebruiken, bevestig je dat je de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Dit beleid is van kracht vanaf Juli 2019.

Welke informatie we verzamelen

FuseLogic wil niet alles over je te weten komen. Onze belangrijkste reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens is het leveren en verbeteren van producten, diensten en de ervaringen die je als klant van ons mag verwachten. We verzamelen jouw persoonsgegevens op het moment dat je:

 • Een interactie met ons aangaat, bijvoorbeeld om klant te worden of informatie in te winnen. Dan vragen wij om jouw naam en mogelijk ook jouw contactgegevens;
 • Onze website bezoekt. In principe blader je anoniem door onze website, maar wij loggen je IP-adres om een idee te krijgen van welk deel van de website je bezoekt en hoeveel tijd je daar doorbrengt. Wij koppelen dit niet aan jouw persoonsgegevens, tenzij dit nodig is om problemen met de website op te lossen en je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit doen wij om je online ervaring en die van andere gebruikers te verbeteren. Zie ook het kopje “cookies op onze website”;
 • Andere online interacties met ons aangaat, zoals wanneer je onze website of blogs bezoekt, of je registreert voor een whitepaper, case study, webcast of nieuwsbrief. In die gevallen kunnen wij om jouw naam en e-mailadres vragen;
 • Zelf jouw gegevens met ons deelt om een andere reden dan hierboven genoemd, bijvoorbeeld om een seminar bij te wonen of voor commerciële doeleinden.

Als je eenmaal klant bent, hebben wij mogelijk meer gegevens nodig om onze producten en diensten te leveren, zoals betaalgegevens. Hierbij hanteren wij het “need-to-know” principe; wij verzamelen alleen de gegevens die wij strikt noodzakelijk achten voor onze dienstverlening.

Wat we met jouw informatie doen

Met de informatie die we verzamelen, kunnen we jouw behoeften beter begrijpen en je betere producten en diensten bieden. Daarnaast hebben we jouw gegevens nodig om:

 • Jouw verzoeken om bepaalde producten en diensten te vervullen;
 • Jou te informeren over veranderingen in onze diensten en producten;
 • Goederen en diensten aan te leveren;
 • Jou op de hoogte te houden van de nieuwste product- en serviceaankondigingen, software-updates, speciale aanbiedingen of andere informatie;
 • Jouw website-ervaring te personaliseren;
 • Inzicht te krijgen in welke website onderdelen je interessant vindt en hier in de toekomst meer informatie over aanbieden op onze website.

De persoonsgegevens die FuseLogic via haar website verzameld worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt in overeenstemming met dit beleid en toepasselijke privacywetgeving. FuseLogic of onze zakelijke partners kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar dit gebeurt alleen als je FuseLogic hier toestemming voor hebt gegeven. In uitzonderlijke gevallen mag FuseLogic jouw persoonsgegevens gebruiken voor activiteiten waar je niet direct om hebt gevraagd. In die omstandigheden hebben we een zogenaamd “legitiem belang” bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld:

 • Het detecteren en voorkomen van fraude;
 • Het beveiligen van onze websites, producten en IT-systemen;
 • Het optimaliseren van onze processen, procedures en systemen.

Hoe we jouw informatie delen

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat wij jouw persoonlijke informatie nooit gaan verkopen. Ten tweede delen we jouw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden van anderen. Ten derde delen wij jouw informatie alleen met derden als je hierom hebt gevraagd. Wij doen dit bijvoorbeeld met distributeurs die ons helpen onze producten en diensten in bepaalde landen te verkopen of derde partijen die ons helpen met mailingdiensten, financiële diensten, auditdiensten, administratieve diensten, clouddiensten, beveiligingsdiensten en verzekeringen.

FuseLogic is een internationaal opererend bedrijf en wanneer wij jouw persoonlijke gegevens delen met andere FuseLogic bedrijven en partners, zorgen wij dat hun medewerkers alleen toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden. Ook zorgen we ervoor dat al onze medewerkers begrijpen hoe en waarom we jouw persoonsgegevens beschermen. FuseLogic, en die derde partijen waarmee wij jouw persoonsgegevens delen, hosten, opslaan en anderszins verwerken zullen dit doen in Nederland (op ons hoofdkantoor), in de landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of, in uitzonderlijke gevallen, in locaties buiten de EER. FuseLogic zal ervoor zorgen dat elke overdracht van jouw persoonlijke informatie van het ene land naar het andere voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die op ons van toepassing is.

Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overbrengen, nemen we ofwel standaardbepalingen inzake gegevensbescherming op die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd in onze contracten met die derde partijen, of we zorgen ervoor dat het land waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, door de Europese Commissie als “voldoende” is aangemerkt. In ieder geval zal onze overdracht, opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens worden beheerst door dit privacybeleid.

Wanneer bewaren wij jouw gegevens

FuseLogic bewaart jouw persoonsgegevens alleen:

 • Zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn in overeenstemming met dit beleid en toepasselijke privacywetgeving;
 • Voor valide gebruik zoals beschreven in dit privacybeleid;
 • Zolang nodig om aan wettelijke eisen te (kunnen) voldoen.

Je controle en keuzes ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Als jij je gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kan je een verzoek indienen per e-mail: privacy@fuselogic.nl
Om zeker te weten dat je degene bent voor wie jij je uitgeeft, vragen we je bij jouw verzoek een kopie van je wettelijk identiteitsbewijs mee te sturen met daarbij je Burger Service Nummer en foto daarin onleesbaar gemaakt. Na je verzoek tot toegang kan je een wijziging of verwijdering van jouw gegevens vragen.

Dit is mogelijk indien:

 • De persoonsgegevens onjuist zijn;
 • De persoonsgegevens onvolledig zijn, of niet relevant voor het doel waarvoor ze waren verstrekt;
 • De persoonsgegevens worden gebruikt op een wijze die in strijd met de wet.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

FuseLogic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van jouw informatie te voorkomen. Dit doen wij door:

 • Bij de uitwisseling van informatie via onze website beveiligde bevindingen te gebruiken (TLS – Transport Layer Security);
 • Jouw gegevens beveiligd op te slaan en de toegang te beperken.

Een specifiek passende veiligheidsmaatregel die FuseLogic heeft getroffen om zorgvuldig met jouw informatie om te (kunnen) gaan, is dat wij Data Pro (een gedragscode van NLdigital in samenspraak met de Autoriteit Persoonsgegevens) gecertificeerd zijn.

Cookies op onze website

De website van FuseLogic gebruikt cookies voor analytische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf de website worden opgeslagen op jouw apparaat. De werking van websites is voor een deel afhankelijk van deze cookies. Daarnaast worden ze gebruikt om jouw activiteiten bij het bezoek van een website te volgen. Wij gebruiken momenteel Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Wij staan Google niet toe om onze websitestatistieken te gebruiken.

Cookie lijst

 

COOKIE NAME PROVIDER CATEGORY EXPIRY DESCRIPTION
__cf_bm fuselogic.nl necessary 29 minutes Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.
__hstc fuselogic.nl analytics 179 days Analytics tracking cookie
__cfruid fuselogic.nl necessary session Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
_ga fuselogic.nl analytics 399 days ID used to identify users
test_cookie doubleclick.net functionality 15 minutes This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.
__hs_cookie_cat_pref fuselogic.nl necessary 180 days  
__hssrc fuselogic.nl analytics session Used to determine if a session is a new session
_ga_E0FHEYERJD kiona.com necessary 400 days Used to persist session state
hubspotutk fuselogic.nl analytics 179 days Contains visitor's identity
_ga_NSKQ5GK64P fuselogic.nl analytics 399 days Used to persist session state
__hssc fuselogic.nl analytics 29 minutes Analytics session cookie
_gcl_au fuselogic.nl advertisement 89 days Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.
__cf_bm hubspot.com necessary 29 minutes Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.
__hs_do_not_track fuselogic.nl necessary 179 days Prevents the tracking code from sending any information to HubSpot

Cookie instellingen aanpassen

Bij het bezoeken van de website wordt gevraagd om uw cookievoorkeuren aan te geven. Nadien is het ook mogelijk om uw toestemming aan te passen of in te trekken, dat kan per cookie categorie door middel van onderstaande knop.

 

Aanvullingen op dit beleid

FuseLogic probeert zo goed mogelijk uitvoering te geven aan dit beleid. Daarbij willen wij benadrukken dat wij:

 • Onze website, producten en diensten niet richten op kinderen – wij verzamelen niet bewust de persoonsgegevens van kinderen;
 • Niet profileren door automatisch persoonsgegevens te verwerken – bijvoorbeeld om iemands voorkeuren te bepalen en daarmee marketingdoeleinden te ondersteunen;
 • Geen controle hebben op de content en verwerking van persoonsgegevens door websites die via onze websites (via links) bereikbaar zijn. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites waarop ons privacybeleid niet van toepassing is – wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Wijzigingen van dit privacy beleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2023. FuseLogic behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, berichten wij hierover via onze website.

Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt op dit beleid of een klacht wil indienen over de persoonsgegevens die FuseLogic over je heeft, stuur dan een e-mail naar privacy@fuselogic.nl. Ben je van mening dat de klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens niet voldoende is opgelost, dan kan je terecht bij de relevante toezichthouder (voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens).